“Chưa đặt vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh”

11:49 10/11/2020 | Lượt xem : 1718

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chưa đặt vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định điều này khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc trên Hội trường sáng 9/11.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết 653 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 32.

Trong vòng 8 tháng, đã tổ chức triển khai thực hiện xây dựng đề án và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  thông qua đối với 43/45 tỉnh thành. Hiện còn Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua trong tháng này.

“Đến giờ này cơ bản thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 653. Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Chính phủ tổng kết và xem xét trong thời gian sắp tới chúng ta có tiếp tục thực hiện sắp xếp hay không” – Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn. Ảnh: Quốc hội

Người đứng đầu ngành Nội vụ cũng nhấn mạnh, Nghị quyết 653 chỉ quy định sắp xếp đối với những đơn vị hành chính của cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn (quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/ 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính).

“Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chưa đặt vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh” – ông Lê Vĩnh Tân khẳng định.

Đề cập khó khăn, vướng mắc mà các địa phương gặp phải thời gian qua trong quá trình sắp xếp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đó chính là thực hiện chế độ chính sách. Ban đầu các địa phương nghĩ rằng, thuận lợi nên hầu hết các phương án đều chủ quan đề nghị sắp xếp cán bộ, công chức đến 31/12/2022 thì kết thúc, trong khi Nghị quyết 653 cho phép là không quá 5 năm. Do đó, ông đề nghị cần cho phép thực hiện theo Nghị quyết 653 chứ không thực hiện theo quyết định của địa phương.

Bộ Nội vụ đã có công văn số 26 hướng dẫn việc sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách đối với những người dôi dư. Thứ nhất là thực hiện giải quyết theo Nghị định 26 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp không tái cử. Thứ hai tinh giản biên chế, thực hiện chế độ thôi việc một lần theo Luật cán bộ công chức, Luật viên chức và có thể xem xét chuyển công thức xã thành công chức huyện và điều chuyển từ nơi thừa cho nơi thiếu.

Về cơ sở vật chất, các địa phương đều có phương án sử dụng lại một trong các trụ sở ở đơn vị sáp nhập. Tuy nhiên, theo ông Lê Vĩnh Tân cần xác định trung tâm đơn vị mới ở đâu và nghiên cứu địa điểm có điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ người dân./.


Nguồn: vov.vn