BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn về cải cách tiền lương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền,...

09/11/2023 11:25

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về cải cách tiền lương; cải cách hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cải cách tiền lương theo hướng tiệm cận nhau giữa khu vực nhà nước và ngoài nhà nước

Cải cách tiền lương theo hướng tiệm cận nhau giữa khu vực nhà nước và ngoài nhà nước

Trả lời đại biểu về giải pháp nào đột phá và các giải pháp để bảo đảm đồng bộ trong triển khai cải cách tiền lương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là vấn đề được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tiền lương là nguồn tái tạo sức lao động và cũng là động lực cho cán bộ công chức tham gia cống hiến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng cho biết, Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương, nhưng chưa thực hiện được do nguồn lực khó khăn, đại dịch COVID-19, các tác động từ tình hình trong và ngoài nước.

Đến nay, chúng ta đã cố gắng tăng thu, giảm chi, tiết kiệm được khoảng 560 nghìn tỷ đồng để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024 - 2026.

Thời gian tới, sẽ tiếp tục hoàn thiện vị trí làm, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, đồng thời thực hiện các giải pháp liên quan đến việc tiết kiệm chi để bảo đảm nguồn lực ngân sách thực hiện chi trả tiền lương cho cán bộ, công chức.

Cùng với đó, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách, cải cách chính sách tiền lương khu vực ngoài nhà nước theo hướng tiệm cận nhau giữa khu vực nhà nước và ngoài nhà nước. Đồng thời, Chính phủ cũng tiến hành công tác tuyên truyền và nhiều nhiệm vụ khác liên quan đến công tác này.

Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Tìm kiếm