BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Mức tăng lương trình Quốc hội là phương án tốt nhất

26/06/2024 15:57

“Đây là phương án tốt nhất có thể, tinh thần chung tạo tâm trạng xã hội hài lòng” – bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi thông tin về đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/7/2024.

Chiều nay 25/6, Chính phủ đã trình Quốc hội về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024

Phát biểu tại thảo luận tổ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, đánh giá nhiều chiều tác động liên quan cả tích cực và tiêu cực, khó khăn khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương.

Thực tế khi đi vào thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương có gặp khó khăn, bất cập, lớn nhất là vấn đề thiết kế các bảng lương và cơ cấu, sắp xếp lại các nhóm phụ cấp.

Bởi, trong tương quan thì giữa các đối tượng chưa đảm bảo được công bằng, hợp lý, hài hoà khi có đối tượng có mức lương tăng cao trên 30% nhưng nhiều đối tượng thấp hơn mức hiện hưởng. Hơn nữa, thực hiện cơ cấu lại phần phụ cấp thì sụt giảm, ảnh hưởng đến những đối tượng cần quan tâm như giáo viên vì phải sắp xếp phụ cấp và không còn phụ cấp thâm niên, đứng lớp, công tác vùng đặc biệt khó khăn...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Một bất cập nữa, theo bà Phạm Thị Thanh Trà là dù triển khai được một thời gian, cả hệ thống thực hiện nước rút hoàn thiện và phê duyệt đề án vị trí việc làm nhưng nhìn chung chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng; khó khăn với mô tả khung năng lực vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương phải hết sức coi trọng tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, song kết quả chưa như mong đợi.

Chính phủ, thường trực Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo coi đây là nhiệm vụ rất hệ trọng, dành nhiều thời gian, công sức để tính toán và đi đến phương án trình Bộ Chính trị  và hôm nay trình Quốc hội.

“Thực hiện Nghị quyết 27 theo lộ trình hợp lý, từng bước, thận trọng, chắc chắn, khả thi và hiệu quả. Rõ đến đâu làm đến đó, cái gì khó khăn, vướng mắc, bất cập thì tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, không nóng vội, đảm bảo ổn định, không xáo trộn” – nữ bộ trưởng nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý, thực hiện cải cách tiền lương phải đảm bao trùm các đối tượng cũng như hưởng chính sách xã hội có liên quan.

Chính phủ đề xuất thực hiện đầy đủ 2 nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, gồm: Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động (tăng 6% áp dụng từ ngày 01/7/2024); Quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ ngày 01/01/2025). Hai nội dung này đã rõ nên thực hiện không vướng.

Khu vực công thực hiện 4/6 nội dung cơ bản: Hoàn thiện chế độ nâng lương; bổ sung chế độ tiền thưởng từ ngày 01/7/2024 (bằng 10% quỹ lương cơ bản); quy định và hướng dẫn rõ 5 nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Với chế độ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biế dành cho cơ quan, đơn vị thực hiện khen thưởng định kỳ, đột xuất với người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có thành tích tiêu biểu, vượt trội trên lĩnh vực công tác khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là vấn đề rất mới và nguồn này là không nhỏ.

Với 2 nội dung còn lại khó khăn vướng mắc, bất cập thì theo hướng giữ nguyên hệ số lương cơ sở hiện nay và điều chỉnh mức lương cơ sở thêm 30% và mức điều chỉnh này cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu phụ cấp hiện hưởng cũng giữ nguyên, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh phụ cấp, chế độ với một số đối tượng đặc thù mà còn hưởng thấp.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng thông tin, có 34 cơ quan, đơn vị đang có cơ chế thu nhập đặc thù. Điều này trong quá trình phát triển là cần thiết, song có cơ quan được hưởng rất cao. Do đó sẽ rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Cùng với đó đề xuất tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH; tăng khá cao mức trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hộ.

Đề cập đến đảm bảo nguồn cho cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định dù tổng nguồn rất lớn và có tăng so với phướng án Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, song Chính phủ đánh giá đảm bảo được bằng các nguồn tích luỹ, nỗ lực tiết kiệm chi, tăng thu và các nguồn liên quan.

Nhiều ý kiến băn khoăn làm sao kiềm chế được lạm phát vì tâm lý tăng lương thường giá cả có dấu hiệu tăng. Bà Trà cho biêt dù có tâm lý đó nhưng như năm 2023, lương có tăng nhưng CPI tăng không đáng kể, trong ngưỡng Quốc hội cho phép. “Chính phủ lên kịch bản chi tiết rồi. Ngoài ban hành Nghị quyết 93 để vừa thúc đẩy tăng tưởng kinh tế, vừa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và nhiều công điện yêu cầu chủ động từ rất sớm. Làm sao đảm bảo giá trị của tăng lương” – bà Trà nói, song cũng lưu ý chặng đường sau 2026 cần giải pháp quyết liệt, cụ thể thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền đánh giá đồng bộ, toàn diện nhằm cải cách tiền lương đồng bộ, cụ thể, đầy đủ.

“Đây là phương án tốt nhất có thể, tinh thần chung tạo tâm trạng xã hội hài lòng. Chúng ta cố gắng lan toả tinh thần này để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực cao hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương và đất nước” – bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Nguồn: vov.vn
Tìm kiếm