BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Bộ trưởng Nội vụ: Lương mới của giáo viên sẽ cao hơn bảng lương hành chính

07/11/2023 15:53

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, trên cơ sở Nghị quyết 29 sẽ bảo đảm tiền lương cơ bản cùng với phụ cấp của giáo viên cao hơn bảng lương hành chính sự nghiệp.

Sau hơn một ngày chất vấn và trả lời chất vấn nhóm lĩnh vực Kinh tế tổng hợp - vĩ mô, Kinh tế ngành, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Sáng ngày 07/11, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề: Tư pháp, Nội vụ; An ninh, trật tự, an toàn xã hội; Thanh tra, Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán.

15h: Kết thúc chất vấn đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp

Kết luận nội dung chất vấn đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên chất vấn diễn ra đúng 180 phút theo như dự kiến, có 70 đại biểu đăng ký chất vấn, đã có 37 đại biểu thực hiện quyền chất vấn và tranh luận, trong đó có 28 đại biểu chất vấn và 9 ý kiến tranh luận.

Đối với các ý kiến đại biểu chất vấn và tranh luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu gửi đến các thành viên Chính phủ và các trưởng ngành có liên quan để được trả lời bằng văn bản theo quy định.

14h44:  48/58 tỉnh thành đã gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời câu hỏi của đại biểu về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 2021 - 2025.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, đây là chủ trương lớn, tập trung cải cách tổ chức bộ máy và cũng là việc khó đòi hỏi quyết tâm chính trị của cả hệ thống.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi tổng rà soát cả nước có 58 tỉnh sắp xếp 33 huyện, 1.327 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện từ nay đến tháng 10/2024 kết thúc để tổ chức đại hội cơ sở.


Từ đó, Bộ trưởng nêu một số giải pháp, trong đó có việc tập trung cao tuyên truyền thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là những địa bàn sắp xếp.

Nhiệm vụ nữa là đảm bảo đồng bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính. Trước hết cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt người đứng đầu hơn lúc nào hết phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong sắp xếp các đơn vị hành chính, tạo sự đồng thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp các yêu cầu thực tiễn đặt ra và các yếu tố đặc thù.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được 48/58 tỉnh thành gửi phương án sắp xếp. Bộ trưởng mong các địa phương còn lại gửi phương án để các bộ ngành có ý kiến, sau đó khẩn trương triển khai đề án sắp xếp.

Giải pháp nữa là chủ động bố trí nguồn lực cho việc này. Bởi đây là việc khó, phức tạp, nhạy cảm đòi hỏi kỹ lưỡng, sát sao, hiệu quả nhưng phải chú ý đến đối tượng bị tác động không bị ảnh hưởng, nhất là những dôi dư. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Hơn nữa các chính sách liên quan đến người dân mà Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội đã phủ hết các vấn đề mà giai đoạn trước còn vướng mắc.

Đến thời điểm này các bộ ngành Trung ương đã chuẩn bị đầy đủ các văn bản hướng dẫn để thực hiện.

Cuối cùng cần có giải pháp chủ động linh hoạt sáng tạo để giải quyết vấn đề phát sinh thực tiễn đặt ra.

“Hơn lúc nào hết rất mong sự đòi hỏi quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là ở địa phương thời gian qua đã làm được nhiều việc thành công rồi thì đây là lĩnh vực khó, nơi khẳng định năng lực trình độ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu”, bà Trà nói.

Hoàn toàn đủ điều kiện để tháng 7/2024 thực hiện cải cách tiền lương

ĐB Đồng Ngọc Ba (Bình Định) tranh luận về xây dựng vị trí việc làm. ĐB bày tỏ yên tâm về tiến độ song lo ngại về chất lượng vị trí việc làm, vì chất lượng không đảm bảo dẫn đến việc tinh giản biên chế sẽ không nâng cao được chất lượng bộ máy.

Trả lời, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, chủ trương xây dựng vị trí đã có kế hoạch triển khai từ năm 2012. Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế cũng giao nhiệm vụ cho từng khối để thực hiện chủ trương này.

Khối Chính phủ do Bộ Nội vụ chủ trì; khối các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì; khối các cơ quan Quốc hội do Ban Công tác đại biểu chủ trì.

Từ đó đến nay, chúng ta đã làm, đã triển khai, chỉnh sửa và hoàn thiện dần, nhưng phải nói một điều là đến nay, việc này chưa đạt chất lượng như đại biểu nêu.

Từ góc độ cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện để tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế và Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng vị trí việc làm.

Điều hành chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tăng lương là vấn đề cả nước quan tâm. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng tháng 7/2024 sẽ hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện cải cách tiền lương.

Nguồn: vietnamnet.vn
Tìm kiếm