Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2020

11:24 26/08/2020 | Lượt xem : 10644

Ngày 21/8/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức  lên chuyên viên cao cấp năm 2020 (Bộ Nội vụ) ban hành văn bản số 4382/HĐTNNCC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức.

Theo văn bản của Hội đồng thi, sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, ghép phách và tổng hợp điểm thi, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng thi trân trọng thông báo điểm thi đến các Bộ, ngành, địa phương (có danh sách kèm theo). Hội đồng thi đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đến từng cán bộ, công chức dự thi có tên trong danh sách đính kèm theo Công văn này.

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Hội đồng thi tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi (có mẫu kèm theo) và giải quyết các kiến nghị về điểm thi từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 05/9/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Thời gian nhận đơn phúc khảo trực tiếp: từ 7h30 đến 17h00 (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Cụ thể: Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30. Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

Đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020, qua Văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Mọi thắc mắc (nếu có) liên quan đến phúc khảo bài thi đề nghị liên hệ trực tiếp nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 hoặc qua số điện thoại 0913.592.248 để được hướng dẫn./.

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Văn bản số 4382/HĐTNNCC: Tại đây Tải về