Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

11:57 01/09/2020 | Lượt xem : 10370

Trong không khí cả nước thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày Truyền thống ngành Tổ chức nhà nước, ngày 31/8, tại trụ sở Bộ, Đảng bộ Bộ Nội vụ khai mạc phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tới dự Đại hội có các đồng chí đại diện các ban thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ban Nội chính Trung ương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Về phía Bộ Nội vụ có đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Bộ: Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 và sự tham dự của 197 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc, thay mặt cho gần 1700 đảng viên của Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành đúng điều lệ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên, tiếp thu các ý kiến tâm huyết từ các Đại hội của 7 đảng bộ và 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ, các tổ chức đoàn thể, các nhà khoa học, lãnh đạo và quần chúng, đặc biệt có ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ Nội vụ qua các thời kỳ, được Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ trân trọng nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ văn kiện trình Đại hội, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và yêu cầu trong tình hình mới.

Với chủ đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả", Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ cương, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Đạo trình bày Báo cáo chính trị
 tại Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, sớm xây dựng, ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra sau 5 năm thực hiện, đến nay cơ bản đều hoàn thành và đạt mức chỉ tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong việc phối hợp với Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần vào phát triển kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ xác định chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng tình hình mới… Đảng bộ Bộ Nội vụ đã xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá.

Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thống nhất cao với dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đã được Đoàn Chủ tịch trình bày. Đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức Đại hội.

Xác định nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong thời gian tới rất nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ nhiệm kỳ tới lưu ý năm vấn đề trọng tâm: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các giải pháp để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ; Tăng cường công tác học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, các quy định về tổ chức, sinh hoạt Đảng các cấp; Xác định lại mô hình tổ chức Đảng đối với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ. 

Thứ hai, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ theo Quy chế; Các vấn đề đã được Ban Cán sự đảng Bộ và Đảng ủy Bộ quyết định thì phải chấp hành.

Thứ ba, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, vai trò của tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy theo nguyên tắc sinh hoạt Đảng và vai trò của đồng chí Bí thư Đảng ủy trong hoạt động của Đảng ủy. Mở rộng dân chủ trong Đảng bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể; thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, nhất là các vấn đề đã được thống nhất giữa Ban cán sự và Đảng ủy Bộ.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy các cấp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tiên phong gương mẫu, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, khả thi, phù hợp với tinh thần thực tiễn của đơn vị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ gắn với quy hoạch, luân chuyển, phù hợp với vị trí việc làm và hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo giữ vững đoàn kết, đồng thuận thống nhất cao và bảo vệ chính trị nội bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An phát biểu tại Đai hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên Đảng bộ Bộ Nội vụ đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc khó, việc mới, lần đầu được nghiên cứu, triển khai. Đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, có nhiều đổi mới trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, tổ chức chính quyền các cấp. Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, công tác thanh niên...


Đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị Đảng bộ Bộ Nội vụ với vai trò, vị trí là Đảng bộ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước cần tiếp tục phải làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng, khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí, cụ thể: ông Vũ Chiến Thắng, ông Phạm Huy Giang, ông Trương Hải Long, ông Phan Văn Hùng, ông Nguyễn Hữu Tuấn, ông Phạm Minh Hùng, ông Nguyễn Mạnh Khương, ông Nguyễn Tuấn Ninh, ông Nguyễn Bá Chiến, ông Đoàn Cường, ông Nguyễn Tiến Đạo, ông Vũ Đăng Minh, ông Nguyễn Mạnh Quân, bà Thang Thị Hạnh, ông Nguyễn Thanh Bình, bà Trần Thị Minh Nga, ông Chu Tuấn Tú, ông Lê Anh Tuấn, ông Đặng Thanh Tùng, ông Doãn Đức Hảo, ông Vũ Hải Nam, bà Cấn Thị Bích, ông Trần Nghị, ông Lê Văn Phương, ông Lương Thanh Cường, ông Nguyễn Ngọc Hưng, ông Trần Đức Toàn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng - tân Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại Đại hội.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu ra 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025:

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ do công chức, viên chức
các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ biểu diễn.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết bằng thẻ đảng.

Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu của Đại hội.

Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.

Đại biểu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Thuận Nghiên

(Ảnh: Nguyễn Xuân Thắng)

Tin khác