Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề Nội vụ: Trách nhiệm, cầu thị, không né tránh

13:54 07/11/2022 | Lượt xem : 1014

107 ĐBQH đăng ký chất vấn, tranh luận là con số ấn tượng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của ĐBQH cũng là ý chí của cử tri đối với lĩnh vực Nội vụ. Với tinh thần cầu thị, không né tránh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã hoàn thành trả lời chất vấn cơ bản đáp ứng đầy đủ các vấn đề ĐQBH nêu.Nguồn: quochoi.vn