Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

16:03 15/04/2021 | Lượt xem : 3987

Thực hiện chương trình làm việc của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2021 của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã có các buổi làm việc với các đơn vị: Vụ Công tác thanh niên, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Vụ Tổ chức - Biên chế, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc ngày 14/4.


Tham dự các buổi làm việc của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà có các đồng chí thứ trưởng phụ trách các đơn vị;
tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức từng đơn vị.

Về phía Đoàn công tác của Bộ trưởng có: Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn, 
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tiến Đạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nguyễn Tuấn Ninh.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo đơn vị trình bày Báo cáo tóm tắt đặc điểm, tình hình của đơn vị, tổ chức, biên chế của đơn vị, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tại đơn vị; chức năng, nhiệm vụ; tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác 2021; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất của đơn vị.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Thứ trưởng phụ trách đơn vị và các ý kiến của thành viên Đoàn công tác của Bộ trưởng, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã có chỉ đạo và kết luận cụ thể:

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long báo cáo tại buổi làm việc của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà với Vụ Công tác thanh niên.

Tại buổi làm việc với Vụ Công tác thanh niênBộ trưởng đã biểu dương và đánh giá Vụ Công tác thanh niên đã xây dựng tập thể đoàn kết, đây chính là vấn đề cốt lõi quyết định thành công trong công việc, nỗ lực, tích cực tham mưu cho Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ trong công tác, lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên; đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, địa phương triển khai các nhiệm vụ về công tác thanh niên.

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị: Vụ Công tác thanh niên phải xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công tác thanh niên, được làm về công tác thanh niên là một hạnh phúc bởi đây là lực lượng hùng hậu nhất của nước nhà. Do đó, cần tuyên truyền mạnh mẽ những nội dung về Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên, nâng cao nhận thức trong xã hội, nâng cao hiểu biết về quản lý nhà nước về thanh niên, sẵn sàng phát triển về thanh niên, lực lượng trụ cột của nước nhà; bám sát Luật Thanh niên để rà soát, đề xuất những chính sách tốt, nhân rộng, để có bộ chính sách về thanh niên hoàn thiện; nghiên cứu về khả năng xã hội hóa quản lý nhà nước về thanh niên và phát triển vai trò của thanh niên, đồng thời phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế để thu hút các nguồn lực, cùng phát triển về thanh niên; xây dựng các mô hình, dữ liệu cập nhật quản lý thanh niên hiệu quả.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo Vụ Công tác thanh niên trong năm 2021 cần tập trung vào một số nội dung công việc sau:

Thứ nhất, cần cụ thể hóa Luật Thanh niên một cách hiệu quả.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Chiến lược phát triển thanh niên để triển khai hiệu quả.

Thứ ba, đánh giá lại các mô hình Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Đề án 600 trí thức trẻ); các ưu điểm và nhược điểm, vướng mắc, bất cập, đặc biệt là Đề án 500 trí thức trẻ, từ đó đề xuất với Văn phòng Chính phủ sớm có kết luận về Đề án.

Thứ tư, Vụ Công tác thanh niên cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công tác thanh niên để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021.

Thứ năm, rà roát, đánh giá lại tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại các Sở Nội vụ, đề nghị các địa phương có báo cáo, đảm bảo tính thống nhất trong cả nước về các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước.


Tại buổi làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước
, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Tổ chức nhà nước thời gian qua. Bộ trưởng biểu dương Tạp chí đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực sự là diễn đàn khoa học, một trong những kênh thông tin hết sức quan trọng để truyền tải thông điệp của Bộ Nội vụ, có nhiều sản phẩm báo chí tốt tạo ra sự đổi mới cho hoạt động của tạp chí cả về nội dung và hình thức.

Nhằm phát huy những kết quả tốt đã đạt được, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Tạp chí Tổ chức nhà nước cần nỗ lực, cố gắng để có tính chuyên nghiệp cao hơn, có đội ngũ cộng tác viên chuyên nghiệp; mạnh mẽ hơn trong công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; có quy chế phối hợp chặt chẽ, liên thông và thống nhất.

Trong thời gian tới Bộ trưởng yêu cầu Tạp chí Tổ chức nhà nước cần tập trung vào một số nội dung công việc sau:

Một là, Tạp chí Tổ chức nhà nước tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, sản phẩm tạp chí; xây dựng tập thể đoàn kết, vượt qua mọi thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.
Hai là, Đẩy mạnh xã hội hóa theo hướng đa dạng; hiểu sâu về tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chuyển tải tinh thần của Đại hội vào thực tiễn.
Ba là, Phối hợp tốt với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Sở Nội vụ, các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ để thực hiện tốt công tác tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ.
Bốn là, Xây dựng đề án nâng cấp Tạp chí điện tử thành Báo điện tử; Bộ trưởng giao Tạp chí Tổ chức nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trước mắt đổi mới Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử như một tờ báo điện tử.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin.


Tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin,
 Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhất trí với báo cáo do Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình và ý kiến của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, đồng thời Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng bám sát chức năng, nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông tin, để đạt những kết quả tích cực về các mặt công tác, trong đó có nhiều việc Trung tâm Thông tin tham mưu là việc khó, việc mới, thể hiện sự cố gắng rất cao như trực tiếp xây dựng và tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 893/QĐ-TTg của Chính phủ Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 
Đối với Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Trung tâm Thông tin đã rất cố gắng để thực hiện đúng yêu cầu, chức năng nhiệm vụ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, có số lượng thông tin tốt, đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu chung; Trung tâm Thông tin là một tập thể đoàn kết, thống nhất, cùng chia sẻ để giúp đỡ, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ  hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác được Bộ trưởng giao.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Trung tâm Thông tin cần tập trung quyết liệt để thực hiện các công việc đã nêu trong Báo cáo, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy cho viên chức khát vọng làm việc tốt hơn, quyết liệt hơn, hăng hái hơn, tâm huyết hơn và làm việc hết mình, hết sức về sự nghiệp chung của Trung tâm Thông tin, tiếp cận những cái mới vì đây là lĩnh vực của thời đại.

Hai là, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá, vươn lên để tận dụng mọi nguồn lực, nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động.

Ba là, t
riển khai nhanh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ, rà soát lại toàn bộ hệ thống thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, đồng thời đánh giá hệ thống liên thông với các Sở tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để tích hợp thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, liên thông. Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ là vấn đề cơ bản và quan trọng, đề nghị xây dựng kế hoạch dài hạn đến năm 2030, đặc biệt làm rõ kế hoạch năm 2021 và 2022.
Bốn là, nâng cao chất lượng hiệu quả của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, là trung tâm tích hợp dữ liệu nguồn, bên cạnh chức năng là một địa chỉ thông tin tuyên truyền các lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành Nội vụ; cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức phong phú, sinh động và hấp dẫn.
Năm là, khẩn trương triển khai Đề án thẻ công chức điện tử gắn chíp và ứng dụng thử nghiệm trong Bộ Nội vụ, qua đó nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; gắn việc sử dụng thẻ công chức với việc xây dựng, quản lý dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống của Bộ Nội vụ.
Sáu là, chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ để tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ để hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối hệ thống báo cáo quốc gia để phục vụ lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ.
Bảy là,
l
àm tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Bộ Nội vụ.
Tám là, quan tâm đổi mới để nâng cao đời sống cho viên chức; linh hoạt, sáng tạo, năng động để tiếp cận các nguồn lực khác nhau.
 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Vụ Tổ chức phi chính phủ.

Tại buổi làm việc với Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Vụ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện và hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được Bộ trưởng giao, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức phi chính phủ trong thời gian qua. 

Thông qua công việc, Bộ trưởng khẳng định Vụ Tổ chức phi chính phủ là một tập thể trách nhiệm, đồng thời có tính chuyên nghiệp cao và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng đánh giá so với các đơn vị khác trong Bộ, Vụ Tổ chức phi chính phủ có nhiều khó khăn thách thức hơn, bởi 
đối tượng quản lý nhà nước phức tạp, khó, rộng, đồng thời dễ phát sinh những vấn đề nhạy cảm; việc kiểm soát quản lý không dễ, chúng ta phải chịu trách nhiệm liên đới trong quá trình các hội hoạt động; luôn nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ xã hội, nếu không nâng tầm thì rất khó kiểm soát và quản lý tốt.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Vụ Tổ chức phi chính phủ cần tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất là, tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, nội bộ kỷ cương kỷ luật chặt chẽ, xây dựng văn hóa công vụ công chức thật tốt, thống nhất, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là nơi để có thể chuyển tải hình ảnh của Bộ Nội vụ là Bộ thân thiện, nghiêm túc về văn hóa công vụ. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đặc biệt là về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Thứ hai là, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Vụ, tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ như: thực hành phát huy dân chủ rộng rãi trong xã hội để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân, phát huy dân chủ xã hội, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân; kiên quyết ko để sai sót, bị động, phát sinh phức tạp trên lĩnh vực quản lý nhà nước.

Thứ ba là, xây dựng báo cáo rà soát đánh giá lại tình hình hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ từ năm 2016 đến nay và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2026, xác định nhiệm vụ giải pháp quản lý, định hướng phát triển tổ chức hội trong giai đoạn 2021 - 2026 trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát huy dân chủ rộng rãi trong xã hội.

Thứ tư là, khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp các tổ chức hội quần chúng, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến đúng tiến độ, thời gian, đảm bảo chất lượng.

Thứ năm là, kịp thời báo cáo, đề xuất về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Vụ.

Thứ sáu là, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý hội, quỹ và xây dựng bộ công cụ để đánh giá, xếp loại các tổ chức hội hàng năm.

Thứ bảy là, triển khai kế hoạch kiểm tra quản lý nhà nước về hội năm 2021.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Vụ Tổ chức - Biên chế.


Tại buổi làm việc với Vụ Tổ chức – Biên chế,
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ trưởng rất phấn khởi khi nghe báo cáo của đơn vị, Bộ trưởng đánh giá Vụ là một trong Vụ quan trọng của Bộ, có chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc rất cao, khối lượng công việc rất lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm, phạm vi tác động rộng, đối tượng rất lớn, nhưng tập thể Vụ đã tạo được khối đoàn kết, thống nhất, có trách nhiệm và hết mình với công việc được giao, đã có những nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức - Biên chế trong thời gian qua, đồng thời Bộ trưởng đề nghị Vụ cần tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất là, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc theo hướng khoa học, bài bản chặt chẽ, thận trọng, nghiêm túc và hiệu quả; Nghiên cứu sâu, nhuần nhuyễn chủ trương, nghị quyết của Đảng theo đúng tinh thần của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết quan trọng có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tổ chức – biên chế; tham mưu quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo sự thống nhất, liên thông trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế.

Thứ hai là, lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức - Biên chế cần thấm nhuần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về các nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy hành chính, về thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về một số nhiệm vụ cụ thể năm 2021, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cần tập trung thực hiện chất lượng, hiệu quả chương trình công tác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong đó cần lưu ý:

Một là, xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW  và Nghị quyết 19-NQ/TW và tiếp tục xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW đến năm 2026 có đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

Hai là, tập trung hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, trình các cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi Chính phủ trình Quốc hội.

Ba là, tập trung ưu tiên đánh giá, rà soát hiện trạng sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bốn là, tập trung phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ có liên quan để rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tổ chức – biên chế để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn theo tinh thần tích hợp các văn bản.

Năm là, xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Sáu là, chủ động xây dựng kế hoạch biên chế công chức của các bộ, ngành, địa phương năm 2022 để trình Chính phủ xem xét, quyết định theo hướng đảm bảo tiếp tục thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế.

Trên cơ sở truyền thống, bề dày kinh nghiệm công tác của Vụ, tinh thần, ý chí, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo và công chức, Bộ trưởng tin rằng tập thể Vụ Tổ chức – biên chế tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.


Tại buổi làm việc với Viện Khoa học Tổ chức nhà nước
(chiều ngày 16/4), Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân đã trình bày Báo cáo tóm tắt đặc điểm, tình hình của đơn vị, tổ chức, biên chế của đơn vị, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tại đơn vị; chức năng, nhiệm vụ; tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác 2021; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất của Viện Khoa học Tổ chức nhà nước.

Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn công tác của Bộ trưởng, ý kiến phát biểu của các Phó Viện trưởng và viên chức tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã có chỉ đạo và kết luận cụ thể.

Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương Viện Khoa học Tổ chức nhà nước đã xây dựng tập thể đoàn kết, hoạt động của Viện có tính chất khoa học cao, nỗ lực nghiên cứu rất lớn, xứng đáng với mong mỏi của Lãnh đạo Bộ. Với vị thế Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị duy nhất của Bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học, Bộ trưởng đánh giá, công tác nghiên cứu khoa học rất khó, đòi hỏi phải hội tụ cả 2 yếu tố, đầu tiên phải tâm huyết say mê, tiếp đến phải có năng lực, kiến thức. Người có đam mê, có tâm huyết thì sẽ cố học hỏi để làm được, đó cũng chính là động lực để nghiên cứu, học tập, trưởng thành.

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Viện, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Viện Khoa học Tổ chức nhà nước cần tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, nỗ lực nghiên cứu, học hỏi, đổi mới phương pháp, tư duy, chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng sản phẩm nghiên cứu, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Nội vụ và thực tiễn, chủ động việc tham mưu, phản biện trong quá trình xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Thứ hai, cần chú trọng công tác chăm lo, xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cơ chế tự chủ; lựa chọn những viên chức có năng lực, trình độ, tâm huyết cử về công tác tại địa phương để đào tạo, thấm nhuần thực tiễn; Giao Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, tham mưu, xây dựng Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2026. Bên cạnh đó, Viện cần chủ động phối hợp mạnh mẽ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. 
Thứ ba, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó đề xuất danh mục nghiên cứu.
Thứ tư, tích cực chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Bộ. 
Thứ năm, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Nội vụ; Chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch Chương trình công tác năm 2022.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo và viên chức Viện Khoa học Tổ chức nhà nước.


Trung tâm Thông tin đang tiếp tục cập nhật...

Thu Hiền - Nguyễn Thắng

20210413_9763_pcp-08_01_31_464.jpg

20210413_9763_pcp-08_01_31_464.jpg

Tin khác