BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

25/11/2019 14:47

Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ.

Ông Phạm Quang Tuyến, Trưởng phòng Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ. 

Điện thoại cơ quan: 024.37957042; số điện thoại di động: 094.297.3469; thư điện tử công vụ: tiepcanthongtin@. 


Tìm kiếm