BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Văn bản hợp nhất số 7/VBHN-BNV ngày 10/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quyết định thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại TP. Hà Nội

13/11/2023 00:00