BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Quyết định số 14/QĐ-BCSĐ ngày 10/5/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp giai đoạn 2023 - 2026, định hướng 2030”

04/07/2023 00:00