BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Quy định số 15-QĐ/BCSĐ ngày 29/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Nọi vụ về bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ sau khi bị kỷ luật

04/07/2023 00:00