BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công văn số 4665/HĐT ngày 19/8/2023 của Hội đồng thi về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023

21/08/2023 00:00

Mời xem Công văn số 4665/HĐT và Danh sách gửi Công văn tại FILE đính kèm: