BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công văn số 4518/HĐT ngày 14/8/2023 của Hội đồng thi về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cvcc năm 2023

15/08/2023 00:00

Mời xem Công văn số 4518/HĐT và Danh sách số báo danh tại FILE đính kèm: