BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thông báo số 5250/HĐT ngày 15/9/2023 của Hội đồng thi về việc thông báo điểm thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp năm 2023

15/09/2023 00:00