BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Quyết định số 450/QĐ-VPBNV ngày 17/5/2023 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá xe ô tô thanh lý

18/05/2023 14:43
Cổng TTĐT Bộ Nội Vụ