BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ TP Cần Thơ

20/03/2018 16:07

TP Cần Thơ

+ Tên cơ quan: Sở Nội vụ

+ Địa chỉ: Số 49-51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

+ Điện thoại: 02923.820715

+ Email: sonv@cantho.gov.vn

+ Website: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ (cantho.gov.vn)

Lãnh đạo Sở

Email/ĐT cơ quan

+ Giám đốc: Châu Việt Tha

Email: viettha@cantho.gov.vn

SĐT cơ quan: 02923.820715

+ Phó Giám đốc: Trương Hồng Dự

Email: hongdu@cantho.gov.vn

SĐT cơ quan: 02923.820715

+ Phó Giám đốc: Lê Hùng Yên

Email: hungyen@cantho.gov.vn

SĐT cơ quan: 02923.820715

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Email: nguyenhonghanh@cantho.gov.vn

SĐT cơ quan: 02923.820715

Các đơn vị thuộc, trực thuộc

 

Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ:

+ Trưởng phòng: Lê Thị Hồng Cúc

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Rêu

SĐT: 02923.812554

 

Email: lethihongcuc@cantho.gov.vn

Email: nvanreu@cantho.gov.vn

 

Phòng Công chức, viên chức:

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trúc

+ Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Đạt

SĐT: 02923.735454

Email: vantruc@cantho.gov.vn

Email: tqdat@cantho.gov.vn

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên:

+ Trưởng phòng: Đặng Thanh Hiền

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Hùng

 

SĐT: 02923.820712

Email: dthien@cantho.gov.vn

Email: ndhung@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách hành chính, Văn thư - Lưu trữ:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Nhanh

+ Phó Trưởng phòng: Trương Hoài Phụng

 

SĐT: 02923.730759

Email: thanhnhanh@cantho.gov.vn

Email: hoaiphung@cantho.gov.vn

Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Lê Trọng Hưởng

+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Trung Hiếu

+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Việt Thùy Uyên

 

SĐT: 02923.820715

Email: tronghuong@cantho.gov.vn

Email: ngtrunghieu@cantho.gov.vn

 

 

Email: nvtuyen@cantho.gov.vn

 

 Thanh Tra

+ Chánh thanh tra: Phạm Thanh Truyền

+ Phó Chánh thanh tra: Lê Hoàng Khởi

SĐT: 02923.733695

Email: thanhtruyen@cantho.gov.vn

Email: hoangkhoi@cantho.gov.vn

Ban Tôn giáo:

+ Trưởng ban: Nguyễn Thanh Kiệt

+ Phó Trưởng ban: Đoàn Văn Hiếu

SĐT: 02923.733885

Email: nguyenthanhkiet@cantho.gov.vn

Email: doanvanhieu@cantho.gov.vn

 

Ban Thi đua - Khen thưởng:

+ Trưởng ban: Hồ Lâm Bạch Vân

+ Phó Trưởng ban: Phạm Thành Kỳ

+ Phó Trưởng ban: Trần Thị Ngọc Dung

SĐT: 02923.811815

Email: bachvan@cantho.gov.vn

Email: thanhky@cantho.gov.vn

Email: ttndung@cantho.gov.vn

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử: 

+ Giám đốc: Ngô Thị Kim Thùy

+ Phó Giám đốc: Phan Văn Chiến

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Huỳnh Khuynh

SĐT: 02923.819004

Email: kimthuy@cantho.gov.vn

Email: vanchien@cantho.gov.vn

Email: huynhkhuynh@cantho.gov.vn

 


     Nguồn trích dẫn: http://cantho.gov.vn/

 

Tìm kiếm