BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái

01/01/2000 00:00

+ Địa chỉ: Số 1179 đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
+ Điện thoại:   0293.852.415        Fax: 0293.857.839
+ Email: sonoivuyb@yenbai.gov.vn
+ Website: http://www.sonoivu.yenbai.gov.vn/

 

Tìm kiếm