BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức - Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức - Thông báo số 3663/TB-HĐTD ngày 26/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2024
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2000 00:00

Thừa Thiên Huế

+ Địa chỉ: Số 09 đường Đống Đa, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
+ Điện thoại:   0234.3826833 - 3830151         Fax: 0234.3848018
+ Email: snv@thuathienhue.gov.vn
+ Website: http://snv.thuathienhue.gov.vn/


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Phó Giám đốc phụ trách: Bạch Chơn Đông

0234.3847030/ bcdong.snv@thuathienhue.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Lương

0234.3824869/ pluong.snv@thuathienhue.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Thị Hồng Loan

0986531270/ pthloan.btdkt@thuathienhue.gov.vn

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Lê Phú Ánh

Phó Chánh Văn phòng: Trần Như Đăng Tuyên

Phó Chánh Văn phòng: Phan Thị Quyên


0935399725/ lpanh.snv@thuathienhue.gov.vn

0905100100/ tndtuyen.snv@thuathienhue.gov.vn

0906470434/ ptq.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Thanh Tra

Chánh thanh tra: Trương Văn An

Phó Chánh thanh tra: Lê Minh Cường


0914050650/ tvan.snv@thuathienhue.gov.vn

0854602467/ lmcuong.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Xây dựng Chính quyền Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Nguyễn Viết Hà

Phó Trưởng phòng: Hà Cao Cường

Phó Trưởng phòng: Hà Tiến Dũng


0918380635/ nvha.snv@thuathienhue.gov.vn

0914313589/hccuong.snv@thuathienhue.gov.vn

0905444345/ htdung.snv@thuathienhue.gov.vn

+Tổ chức - Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Hoàng Minh Trí

Phó Trưởng phòng: Phạm Quang Bảo

Phó Trưởng phòng:Phan Đỗ Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng: Đặng Sĩ Thọ


0914156011/ hmtri.snv@thuathienhue.gov.vn

0917302188/ pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn

0905271459/ pdqhung.snv@thuathienhue.gov.vn

0914312020/dstho.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Trần Minh Long

Phó Trưởng phòng: Đỗ Hữu Dũng

Phó Trưởng phòng: Trần Minh Phương


0989295981/tmlong.snv@thuathienhue.gov.vn

0914354219/dhdung.snv@thuathienhue.gov.vn

0905939281/tmphuong.snv@thuathienhue.gov.vn

Đơn vị trực thuộc


+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Văn Lập

Phó Trưởng ban: Dương Tuấn


0914237256/ nvlap.snv@thuathienhue.gov.vn

0827494794/ dtuan.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Ban Thi đua khen thưởng

Trưởng ban: Phan Thị Hồng Loan

Phó Trưởng ban: Đoàn Trọng Minh

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Hoài Phương


'0986531270/ pthloan.snv@thuathienhue.gov.vn

0935813888/ dtminh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

0919394667/nthphuong.btdkt@thuathienhue.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

GĐ Trung tâm lưu trữ lịch sử: Nguyễn Thị Kiều Anh

Phó GĐ Trung tâm: Lê Thị Hồng Phương


0914621299/ ntkanh.ccvtlt@thuathienhue.gov.vn


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế


Tìm kiếm