BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2000 00:00

Thừa Thiên Huế

+ Địa chỉ: Số 09 đường Đống Đa, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
+ Điện thoại:   0234.3826833 - 3830151         Fax: 0234.3848018
+ Email: snv@thuathienhue.gov.vn
+ Website: http://snv.thuathienhue.gov.vn/


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Phó Giám đốc phụ trách: Bạch Chơn Đông

0234.3847030/ bcdong.snv@thuathienhue.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Lương

0234.3824869/ pluong.snv@thuathienhue.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Thị Hồng Loan

0986531270/ pthloan.btdkt@thuathienhue.gov.vn

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Lê Phú Ánh

Phó Chánh Văn phòng: Trần Như Đăng Tuyên

Phó Chánh Văn phòng: Phan Thị Quyên


0935399725/ lpanh.snv@thuathienhue.gov.vn

0905100100/ tndtuyen.snv@thuathienhue.gov.vn

0906470434/ ptq.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Thanh Tra

Chánh thanh tra: Trương Văn An

Phó Chánh thanh tra: Lê Minh Cường


0914050650/ tvan.snv@thuathienhue.gov.vn

0854602467/ lmcuong.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Xây dựng Chính quyền Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Nguyễn Viết Hà

Phó Trưởng phòng: Hà Cao Cường

Phó Trưởng phòng: Hà Tiến Dũng


0918380635/ nvha.snv@thuathienhue.gov.vn

0914313589/hccuong.snv@thuathienhue.gov.vn

0905444345/ htdung.snv@thuathienhue.gov.vn

+Tổ chức - Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Hoàng Minh Trí

Phó Trưởng phòng: Phạm Quang Bảo

Phó Trưởng phòng:Phan Đỗ Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng: Đặng Sĩ Thọ


0914156011/ hmtri.snv@thuathienhue.gov.vn

0917302188/ pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn

0905271459/ pdqhung.snv@thuathienhue.gov.vn

0914312020/dstho.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Trần Minh Long

Phó Trưởng phòng: Đỗ Hữu Dũng

Phó Trưởng phòng: Trần Minh Phương


0989295981/tmlong.snv@thuathienhue.gov.vn

0914354219/dhdung.snv@thuathienhue.gov.vn

0905939281/tmphuong.snv@thuathienhue.gov.vn

Đơn vị trực thuộc


+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Văn Lập

Phó Trưởng ban: Dương Tuấn


0914237256/ nvlap.snv@thuathienhue.gov.vn

0827494794/ dtuan.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Ban Thi đua khen thưởng

Trưởng ban: Phan Thị Hồng Loan

Phó Trưởng ban: Đoàn Trọng Minh

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Hoài Phương


'0986531270/ pthloan.snv@thuathienhue.gov.vn

0935813888/ dtminh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

0919394667/nthphuong.btdkt@thuathienhue.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

GĐ Trung tâm lưu trữ lịch sử: Nguyễn Thị Kiều Anh

Phó GĐ Trung tâm: Lê Thị Hồng Phương


0914621299/ ntkanh.ccvtlt@thuathienhue.gov.vn


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế


Tìm kiếm