BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

09/03/2018 09:28

Thái Bình

+ Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình
+ Điện thoại:   0227.3731615        Fax: 0227.3739951
+ Email: sonoivutb@thaibinh.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.thaibinh.gov.vn/

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

SỞ NỘI VỤ

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Khắc Thận

Giám đốc

 

0982.376.376

Trần Hồng Sơn

Phó Giám đốc

02273.739.950

0912.371.539

Vũ Thị Hằng

Phó Giám đốc

 

0983.559.777

Bùi Văn Hiền

Phó Giám đốc, Trưởng ban TĐ-KT

02273.606.465

0946.323.369

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

Phạm Mạnh Hùng

Chánh Văn Phòng

02273.739.947

0912.262.892

Nguyễn T. Minh Diến

Phó Chánh Văn Phòng

02273.743.888

0973.978.996

Vũ Đức Thuận

Phó Chánh Văn Phòng

 

0906.114.229

PHÒNG CBCC,VC

 

 

 

Nguyễn Thiên Sử

Trưởng phòng

 

0902.166.169

Trần Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

 

0982.636.995

PHÒNG TCBC,TCPCP

 

 

 

Trần Tiến Phi

Trưởng phòng

02273.739942

0934.577.454

Hà Văn Lý

Phó Trưởng phòng

02273.739942

0988.345.820

THANH TRA SỞ

 

 

 

Đặng T. Thu Hằng

Chánh Thanh tra

02273.742.486

0973.888.162

Phạm Quốc Tuấn

Phó Chánh Thanh tra

02273.742.486

0989.048.658

PHÒNG CCHC

 

 

 

Khổng Minh Đức

Trưởng phòng

02273.743.868

0904.031.775

Bùi Đức Trọng

Phó Trưởng phòng

02273.743.868

0949.576.378

Ngô Thanh Sơn

Phó Trưởng phòng

02273.743.868

0913.046.171

PHÒNG XDCQ-CTTN

 

 

 

Nguyễn Minh Hiếu

Trưởng phòng

 

0923.011.982

Phạm Thị Lý

PhóTrưởng phòng

 

0949.327.079

BAN TĐ-KT

 

 

 

Nguyễn Cảnh Toàn

Phó Trưởng ban

 

0976.656.673

BAN TÔN GIÁO

 

 

 

Nguyễn Quang Minh

Trưởng Ban

 

0912.404.175

Nguyễn Văn Thạo

Phó Trưởng Ban

 

0912.086459

CHI CỤC VTLT

 

 

 

Đỗ Quang Thuyên

Chi cục trưởng

02273.736.347

0913.292.618

Nguyễn Mạnh Chủ

Phó Chi cục trưởng

 

02273.606.776

PHÒNG NỘI VỤ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

HUYỆN ĐÔNG HƯNG

 

 

 

Nguyễn Thị Nga

Trưởng phòng

 

01649802679

Nhâm Việt Trung

Phó Trưởng phòng

 

0982243982

Cao Xuân Hoàn

Phó Trưởng phòng

 

0989750927

HUYỆN HƯNG HÀ

 

 

 

Nguyễn Ngọc Phôi

Trưởng phòng

 

0915310937

Bùi Phú Hưng

Phó Trưởng phòng

 

0912437723

Nguyễn Duy Xuyên

Phó Trưởng phòng

 

0914539219

HUYỆN KIẾN XƯƠNG

 

 

 

Lê Minh Hoàng

Trưởng phòng

 

0912304841

Phan Cao Phất

Phó Trưởng phòng

 

0986155847

HUYỆN QUỲNH PHỤ

 

 

 

Vũ Hồng Hà

Trưởng phòng

 

0912720171

Nguyễn Văn Đô

Phó Trưởng phòng

 

0904036045

Nguyễn Văn Đĩnh

Phó Trưởng phòng

 

0988813668

HUYỆN VŨ THƯ

 

 

 

Nguyễn Mạnh Phú

Trưởng phòng

 

0904077181

Nguyễn Thị Chiến

Phó Trưởng phòng

 

0983789719

Nguyễn Thị Như

Phó Trưởng phòng

 

0976536135

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

 

 

 

Nguyễn Văn Trường

Trưởng phòng

 

0964555678

Nguyễn Thế Hưng

Phó Trưởng phòng

 

0989580296

Hoàng Thị Thu Hường

Phó Trưởng phòng

 

0944585189

HUYỆN THÁI THỤY

 

 

 

Phạm Hữu Mừng

Trưởng phòng

 

0916536638

Tô Văn Dũng

Phó Trưởng phòng

 

0982274467

Đào Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

 

0987405296

HUYỆN TIỀN HẢI

 

 

 

Đỗ Trực Tiếp

Trưởng phòng

 

0982824886

Tạ Huy Tưởng

Phó Trưởng phòng

 

0913650308

Hoàng Kim Khánh

Phó Trưởng phòng

 

0915327142


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Thái Bình

 


Tìm kiếm