BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

01/01/2000 00:00

Tây Ninh

+ Địa chỉ:  Số 8, đường Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại:   0276.3824386         Fax: 0276.3826492
+ Email: sonoivu@tayminh.gov.vn        
+ Website: http://sonoivu.tayninh.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Nguyễn Đài Thy

 0919655999

Phó Giám đốc: Trần Minh Nay

0276.3622882/naytm@tayninh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

0276.3822748/thaottp@tayninh.gov.vn

Phó Giám đôc: Nguyễn Hữu Ngân 

0276.3812005/nhanntt@tayninh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Mạnh

 

Phó Chánh vãn phòng: Vương Thị Hông Loan

 

Phó Chánh văn phòng: Doãn Thị Phượng

 

 

0276.3812377/ manhnv@tayninh.gov.vn

 

0276.3824386/loanvth@tayninh.gov.vn

 

0276.3812377/phuongdt@tayninh.gov.vn

+ Thanh Tra

 

Chánh Thanh tra: Cao Văn Phương

 

 

0276.3820535/phuongcv@tayninh.gov.vn

+ Phòng Xây dụng Chính quyền và Công tác Thanh niên

 

Trưởng phòng: Lê Hùng Việt

Phó Trưởng phòng: Trương Thanh Tâm

 

0276.3824492

vietlh@tayninh.gov.vn

tamtt@tayninh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, Công chức - Viên chức

 

Trưởng phòng: Lê Long Giang

Phó Truởng phòng: Võ Thị Huyền Trinh

Phó Trưởng phòng: Phạm Thi Bạch Huệ

 

 

0276.33822414/giangll@tayninh.gov.vn

0276.3822414/ trinhvth@tayninh.gov.vn

0276.3839968/hueptb@tayninh.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 

Trưởng ban: Võ Thành Công

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Vĩnh Thế

 

 

0276.3822521/vothanhcong67@yahoo.com

 

0276.3822521/nguyenvinhthe1977@gmail.com

+ Ban Thi đua khen thưởng

 Trưởng ban: Trần Thị Mỹ An

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thành Nam

 

 0276.3813711/ anttm@tayninh.gov.vn

0276.3811219/namnt@tayninh.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Giám đốc: Lưu Văn Kiên

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Mỹ Tú                                                     

 

0276.3813590/kienlv@tayninh.gov.vn

 
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Tây Ninh


Tìm kiếm