BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

01/01/2000 00:00

Quảng Ninh
+ Địa chỉ:
Tầng 3, Trụ sở liên cơ quan số 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
+ Điện thoại:
   0203.3835141                  Fax: 0203.3836911
+ Email: snv@quangninh.gov.vn
+ Website: http://www.quangninh.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

+ Giám đốc: Lê Thị Hạnh

0203.3835305/ lethihanh@quangninh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thơm

0203.3835513/ nguyenthithom@quangninh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Dương

0203.3634876/ nguyentienduong@quanninh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Vũ Thị Mai Anh

0203.3835905/ vuthimaianh@quangninh.gov.vn

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Đào Thị Thanh Vân

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Viết Chung

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Lan Phương

Phó Chánh văn phòng: Dương Thị Thanh Hà


0203.3839586/ daothithanhvan@quangninh.gov.vn

0203.3533022/ nguyenvietchung@quangninh.gov.vn

0203.3839354/ nguyenthilanphuong@quangninh.gov.vn

0203.3833543/duongthithanhha@quangninh.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Cường

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Mai 

Phó Chánh Thanh tra: Trần Thị Duyên Hoa0203.3633087/ nguyenvancuong@quangninh.gov.vn

0203.3635696/ nguyenthimai@quangninh.gov.vn 

0203.3635696/ tranthiduyenhoa@quangninh.gov.vn    

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Phạm Thị Thùy Hương 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Liên

Phó Trưởng phòng: Vũ Thùy Dương


0203.3833143/ phamthithuyhuong @quangninh.gov.vn

0203.3836368 /phamthikimlien@quangninh.gov.vn

0203.3833143 / buiduchung@quangninh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Ngô Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Trưởng phòng: Phạm Tiến Dũng0203.3635077 /ngothanhthuy@quangninh.gov.vn

0203.3833544/ nguyenthithanhhuong@quangninh.gov.vn

0203.3635005/ phamtiendung@quangninh.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Bùi Tuấn Anh 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang Nhung

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bích


0203.3834258/ buituananh@quangninh.gov.vn

0203.3633086/nguyenthitrangnhung@quangninh.gov.vn

0203.3834258/ nguyenvanbich@quangninh.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Đức

Phó Trưởng phòng: Phùng Thị Thúy Hằng

Phó Trưởng phòng:: Hoàng Thị Thu Trang


0203.3633604 / nguyenanhduc@quangninh.gov.vn

0203.3835867/ phungthithuyhang@quangninh.gov.vn

0203.3835867 / hoangthithutrang@quangninh.gov.vn

Các đơn vị trực thuộc


+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Đăng Kiên

Phó trưởng ban: Ngô Văn Sơn

Phó trưởng ban: Bùi Đức Hưng


0203.3635058/ nguyendangkien@quangninh.gov.vn

0203.3635056/ ngovansoc@quangninh.gov.vn

0203.3635058/ buiduchung@quangninh.gov.vn 

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Trưởng ban: Phạm Hồng Thắng

PhóTrưởng ban: Phạm Quang Biển

Phó Trưởng ban: Phạm Thị Thắm


0203.3835916/ phamhongthang@quangninh.gov.vn 

0203.3835844/ phamquangbien@quangninh.gov.vn

0203.3835843/ phamthitham@quangninh.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Lại Thái Hoàn

Phó Chi cục trưởng: Trịnh Hồng Nghĩa

Phó Chi cục trưởng: Hoàng Thị Mai


0203.3635558/ laithaihoan@quangninh.gov.vn

0203.3635086/ trinhhongnghia@quangninh.gov.vn

0203.3634963/ hoangthimai@quangninh.gov.vn

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Quảng Ninh
Tìm kiếm