BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

01/01/2000 00:00

Phú Yên

+ Địa chỉ: 02A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Điện thoại:   0257.3841429                  Fax: 0257.3842074
+ Email: sonv@phuyen.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.phuyen.gov.vn/wps/portal/sonoivu/

 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+ Giám đốc: Trương Ngọc Tuấn

02573.843558

truongngoctuan@phuyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Lê Tấn Đễ

02573.842418

letande@phuyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Bùi Trọng Lân

02573.556939

buitronglan@phuyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Vũ Lê Các

02573.836777

vulecac@phuyen.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Phòng Tổng hợp và Quản lý Văn thư – Lưu trữ

+ Trưởng phòng: Võ Nguyên

 

02573.842076

vonguyen@phuyen.gov.vn

+ Phó.TP: Trần Thế Hưng

02573.843074

tranthehung@phuyen.gov.vn

+ Phó.TP: Nguyễn Phúng

0935220376

nguyenphung@phuyen.gov.vn

+ Thanh tra

+Chánh.TT: Đặng Văn Nhiên

02573.842733

dangvannhien@phuyen.gov.vn

+Phó.CTT: Ngô Thị Thúy Ái

02573.842733

ngothithuyai@phuyen.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền vàCông tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Quảng

02573.841040

nguyenngocquang@phuyen.gov.vn

+ Phó.TP: Nguyễn Tiến Dũng

02573.841040

nguyentiendung@phuyen.gov.vn

+ PhòngTổ chức, Công chức, Viên chức

+ Trưởng phòng Nguyễn Đình Trung

02573.843852

nguyendinhtrung@phuyen.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Quốc Thường

02573.843852

nguyenquocthuong@phuyen.gov.vn

+ Phó TP: Trịnh Thị Huỳnh Hân

02573.843852

trinhthihuynhhan@phuyen.gov.vn

+Phòng Cải cách hành chính

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thu

02573.842954

nguyenthithanhthu77@phuyen.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Thị Ánh Mỹ

02573.842954

nguyenthianhmy@phuyen.gov.vn

+Ban Tôn giáo

+ Trưởng ban: Lê Đình Chương

02573.601566

ledinhchuong@phuyen.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Thị Thu Hiện

0905269020

nguyenthithuhien80@phuyen.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ Trưởng ban: Nguyễn VũLộc

02573.556897

nguyenvuloc@phuyen.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Thị Hồng Hiệp

02573.843062

nguyenthihonghiep@phuyen.gov.vn

+Trung tâm lưu trữ lịch sử

+ Giám đốc: Đặng Thị Nhung

02573.552141

dangthinhung@phuyen.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

 

Tìm kiếm