BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

01/01/2000 00:00

Phú Thọ

+ Địa chỉ: Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

+ Điện thoại: 0210.3846 481.                        Fax: 0210.3846 481.

+ Email: sonv@phutho.gov.vn

+ Website: sonoivu.phutho.gov.vn

 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+Giám đốc: Ngô Đức Thịnh

 

thinhnv@phutho.gov.vn

+Phó Giám đốc:Lê Tiến Hưng

 

hunglt@phutho.gov.vn

+P.Giám đốc: Hồ Thị Phương Thủy

02103814348

thuyhtp@phutho.gov.vn

+Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Các

 

cacnx@phutho.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ChánhVăn phòng: Phạm Việt Hòa

02103850825

Hoapv.sonv@phutho.gov.vn

+Phó CVP: Nguyễn Phương Sinh

 

Muphuongsinh@gmail.com

+Phó CVP: Ngô Thị Bích Hường

 

huongntb.sonv@phutho.gov.vn

+ Thanh tra

+ChánhThanh tra:NguyễnTrọngTấn

 

 

Tannt.sonv@phutho.gov.vn

 

+Phó.CTT: Phùng Thị Thanh Vân

 

Vananhpnts@gmail.com

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

02103810141

Dungnv.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Dung

 

Dungvtk.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Nguyễn Doãn Hảo

 

Haond.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Yến

02103810142

Yennth.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Vũ Ngọc Sơn

 

Sonvn.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Cao Thị Dung

 

Dungct.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức

+Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Hoa

 

hoantn.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Hạ Đình Mai

 

Maihd.sonv@phutho.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+Trưởng ban: Cao Thị Minh Nguyệt

 

 

Nguyetctm.sonv@phutho.gov.vn

 

+P.Trưởng ban: Nguyễn Hữu Cầu

02103841144

Nhcau.sonv@phutho.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Trưởng ban: Nguyễn Thị Kiều Anh

 

 

Anhntk.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng ban: Nguyễn Hải Quân

 

Quannh.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng ban: Hà Minh Thủy

 

Thuyhtm.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Trang Công Trọng

 

Trongtc.sonv@phutho.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

+P.Giám đốc: Đỗ Thị Thúy

 

 

dothuyhc88@gmail.com

+P.Giám đốc: Hoàng Thu Hương

 

icon85@gmail.com

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

 Tìm kiếm