BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

01/01/2000 00:00

Ninh Thuận

+ Địa chỉ: Số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
+ Điện thoại:   0259.3822765                  Fax: 0259.3820388
+ Email: sonv@ninhthuan.gov.vn
+ Website: http://www.ninhthuan.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email

+ Giám đốc: Châu Thị Thanh Hà

thanhha@ninhthuan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Hải

tranhai@ninhthuan.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Lê Kim Dũng lkdung@ninhthuan.gov.vn
 + Phó Giám đốc: Lê Hoài Nam hoainam.snv@ninhthuan.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Huỳnh Thanh Khiết

 

thanhkhiet@ninhthuan.gov.vn

+ Phòng Tổ chức bộ máy

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Tiến

 

pntien@ninhthuan.gov.vn

+ Phòng Quản lý nhân sự

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thành

 

ngocthanh@ninhthuan.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Nguyễn Tấn Thuyên

ntthuyen@ninhthuan.gov.vn

+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Chi cục trưởng: Phạm Thị Xuân Diệu

xuandieu@ninhthuan.gov.vn


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Ninh Thuận

Tìm kiếm