BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

01/01/2000 00:00

Nghệ An

+ Địa chỉ: 30 Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An
+ Điện thoại:   0238.3843197                Fax: 0238.3590072
+ Email: nv@nghean.gov.vn
+ Website: http://www.noivu.nghean.gov.vn/

  


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Đậu Văn Thanh

0238.3844848/ thanhdv@noivu.nghean.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Đình Lý

0238.3841690/ lyld@noivu.nghean.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Quốc Chung

0238.3841697/ chungtq@noivu.nghean.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng:Tô Viết Sáu

Phó Chánh Văn phòng: Dương Danh Vỹ

 

0238.3590519/sautv@noivu.nghean.gov.vn

0238.3832844/ vydd@noivu.nghean.gov.vn

+ Thanh tra

Phó Chánh Thanh tra: Bùi Đình Sáng

 

0238.3602516/ sangbd@noivu.nghean.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Trưởng phòng: Nguyên Thăng Long

Phó Trưởng phòng: Lang Văn Quế

Phó Trưởng phòng: Ngô Trí Cương

 

longnt@noivu.nghean.gov.vn

quelv@noivu.nghean.gov.vn

cuongnt@noivu.nghean.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Lê Sỹ Phương

Phó Trưởng phòng: Ngô Xuân Vinh

Phó Trưởng phòng: Ngô Tất Tiềm

 

phuongls@noivu.nghean.gov.vn

vinhnx@noivu.nghean.gov.vn

tiemnt@noivu.nghean.gov.vn

+ Phòng Công chức viên chức

Trưởng phòng: Đậu Đình Dương

Phó Trưởng phòng: Thái Văn Hạnh

Phó Trưởng phòng: Lê Ngọc Đào

Phó Trưởng phòng: Lê Anh Dũng

 

0238.3590531/ duongdd@noivu.nghean.gov.vn

hanhtv@noivu.nghean.gov.vn

daoln@noivu.nghean.gov.vn

dungla@noivu.nghean.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Phạm Văn Lương

Phó Trưởng phòng: Trần Anh Tuấn
 

02383.590.518/luongpv@noivu.nghean.gov.vn

02383.592.869/tuanta@noivu.nghean.gov.vn

Các đơn vị Trực thuộc
+
Ban Tôn giáo

Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban: Lưu Công Vinh

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Long

Phó Trưởng ban: Phạm Quốc Vinh

 

0238.3599314/ vinhlc.btg@noivu.nghean.gov.vn

0238.3592847/ longnv.btg@noivu.nghean.gov.vn

0238.3599311/ vinhpq.btg@noivu.nghean.gov.vn

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban:Nguyễn Thanh Nhàn

Phó Trưởng ban: Thái Hồng Thanh

Phó Trưởng ban: Vương Văn Khánh

 

0238.3588265/nhannt.btdkt@noivu.nghean.gov.vn

0238.3588230/ thanhth.btdkt@noivu.nghean.gov.vn

0238.3587028/ khanhw.btdkt@noivu.nghean.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi Cục trưởng: Nguyễn T. Quỳnh Hoa

Phó Chi cục trưởng: Hà Thị Hiền

 

0238.3837794/ hoantq.ccvtlt@noivu.nghean.gov.vn

0238.3837794/ hienht.ccvtlt@noivu.nghean.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Nghệ An


Tìm kiếm