BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

01/01/2000 00:00

Nam Định

+ Địa chỉ: 168 Hàn Thuyên – Vị Xuyên – Nam Định
+ Điện thoại trực trong giờ hành chính: 0228.3649403                                      Fax: 0228.3630228
+ Điện thoại trực ngoài giờ hành chính: 0228. 3635009
+ Số máy bộ phận văn thư: 0228.3649403

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email

 

+ Giám đốc: Triệu Đức Hạnh

0228.3649370/ trieuduchanh.snv@namdinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tôn giáo: Nguyễn Danh Cường

0228.3631445/ nguyendanhcuong.snv@namdinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Thi đua -  Khen thưởng: Đinh Ngọc Hải

0228.3637929/ dinhngochai.snv@namdinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Thị Thúy Hiền

0228.3635300/ tranthithuhien.snv@namdinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Phạm Đình Hà

 

0228.3500322/ phamdinhha.snv@namdinh.gov.vn 

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Duy Hưng

 

0228.3635297/ nguyenduyhung.snv@namdinh.gov.vn  

 

+ Phòng TCBC & TCPCP

Trưởng phòng: Ngô Đức Cường

 

0228.3635299/ ngoduccuong.snv@namdinh.gov.vn  

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Hoàn

 

0228.3630729/nguyenquochoan.snv@namdinh.gov.vn  

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Đoàn Trọng Tuệ

0228.3636172 / doantrongtue.snv@namdinh.gov.vn 

+ Thanh tra sở

Chánh Thanh tra: Phạm Xuân Hùng

 

0228.3644288/ phamxuanhung.snv@namdinh.gov.vn  

 Đơn vị trực thuộc 

+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Nguyễn Mạnh Hải

Phó Trưởng ban:  Nguyễn Mạnh Khuê

0228.3631441/ nguyenmanhhai.snv@namdinh.gov.vn 

0228 3633667/ nguyenvankhue.snv@namdinh.gov.vn  

+ Ban Thi đua – Khen thưởng

Phó Trưởng ban: Hoàng Thị Hào

 

0228.3637909/ hoangthihao.snv@namdinh.gov.vn  

+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Chi cục trưởng: Trần Thị Thu Hương

 

0228.3861737/ tranthithuhuong.snv@namdinh.gov.vn  

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Nam Định


Tìm kiếm