BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai​

01/01/2000 00:00

Lào Cai

+ Địa chỉ: Tầng 1, khối 6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành Phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai
+ Điện thoại/Fax:   0214.3840031                                  
+ Website: http://snv.laocai.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại

cơ quan

Email

     Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng

0214 3847 289

ntdung-snv@laocai.gov.vn

     Phó Giám đốc, kiêm Trưởng Ban TĐKT: Lê Ánh Hằng

0214 3847 181

lahang-snv@laocai.gov.vn

     Phó Giám đốc: Mạc Quốc Thái

0214 3840 040

mqthai-snv@laocai.gov.vn

     Phó Giám đốc: Giàng Thị Bằng

0214 3841 384

gtbang-snv@laocai.gov.vn

Các phòng, ban, chi cục thuộc Sở

 

 

     Văn phòng:

     + Chánh Văn phòng: Lê Anh Đức

 

0214 3847 288

 

laduc-snv@laocai.gov.vn

     + Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Nga

0214 3840 883

ttnga-snv@laocai.gov.vn

     Phòng Tổ chức biên chế &TCPCP:

     + Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lương

 

0214 3840 884

 

ntluong-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Nguyễn Tiến Tuân

0214 3840 884

nttuan-snv@laocai.gov.vn

Phòng Xây dựng chính quyền & CTTN:

     + Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu

 

0214 3842 932

 

ntthu-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Nguyễn Văn Thế

0214 3842 139

nvthe-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Hoàng Đức Chính

0214 3842 139

hdchinh-snv@laocai.gov.vn

     Phòng Công chức Viên chức:

     + Trưởng phòng: Ngô Hữu Tuyên

 

0214 3841 226

 

nhtuyen-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Trần Văn Cường

0214 3841 227

cuongtv-snv@laocai.gov.vn

     + Phó phòng: Ngô Đức Lương

0214 3841 227

ndluong-snv@laocai.gov.vn

     Thanh tra Sở:

     + Chánh Thanh tra: Nguyễn Công An

 

0214 3840 882

 

ncan-snv@laocai.gov.vn

     + Phó Chánh Thanh tra: Trần Kim Yến

0214 3840 881

tkyen-snv@laocai.gov.vn

     Phòng Cải cách hành chính:

     + Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng): Nguyễn Văn Khánh 

 

0214 3845 455 

 

nvkhanh-snv@laocai.gov.vn 

     Ban Tôn giáo:

     + Trưởng ban: Trần Phùng

 

0214 3845 929

 

tphung-snv@laocai.gov.vn

     + Phó ban: Vũ Trọng Khuynh

0214 3847 183

vtkhuynh- snv@laocai.gov.vn

     Ban Thi đua, khen thưởng:

   

 

 

     + Phó ban: Nguyễn Thạch Hưng

0214 3847 182

nthung- snv@laocai.gov.vn

     + Phó ban: Lê Vân Long

0214 3847 180

lvlong- snv@laocai.gov.vn

     Chi cục Văn thư lưu trữ:

  + Chi cục trưởng: Bùi Phương Loan

 

0214 3686 779

 

bploan- snv@laocai.gov.vn

  + Chi cục phó: Trần Văn Đáo

0214 3847 298

tvdao- snv@laocai.gov.vn


     

Tìm kiếm