BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

01/01/2000 00:00

Hưng Yên

+ Địa chỉ:  Số 6, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Điện thoại: 0221.3863434                         Fax: 0221.3863434
+ Email:  sonv@hungyen.gov.vn
+ Website:  sonv.hungyen.gov.vn

 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+Giám đốc:Lê Quang Hòa

0902057821

lqhoa@hungyen.gov.vn

+Phó Giám đốc:Cù Trọng Khang

0942125969

ctkhang@hungyen.gov.vn

+Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tươi

0912415007

nttuoi@hungyen.gov.vn

+Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thiều Hương

0961522333

ntthuong@hungyen.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+Chánh Văn phòng: Phạm Thị Tuyết

0389985899

pttuyet@hungyen.gov.vn

+Phó CVP: Vũ Quốc Khánh

0987695568

vqkhanh@hungyen.gov.vn

+ Thanh tra

+ChánhThanh tra: Lương Thị Phương Chi

0912093332

ltpchi@hungyen.gov.vn

+Phó.CTT: Quách Thị Lan Phương

0988252925

qtlphuong@hungyen.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+Trưởng phòng: Trần Hưng

0903278328

thung@hungyen.gov.vn

+Phó.TP: Hoàng Minh Hiền

0942269668

hmhien@hungyen.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

+ Trưởng phòng: Hoàng Xuân Chính

0904114544

hxchinh@hungyen.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi Chính phủ

+Trưởng phòng: Bùi Xuân Hiếu

0983001495

bxhieu@hungyen.gov.vn

+Phó.TP: Đào Thị Thu Trang

0989257352

dtttrang@hungyen.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng ban: Trần Thị Lý

 

0936828456

ttly@hungyen.gov.vn

+ Phó.TB: Nguyễn Doãn Phượng

0915347131

ndphuong@hungyen.gov.vn

+Phòng Công chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Vũ Trường Giang

 

0949723787

vtgiang@hungyen.gov.vn

 

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Trưởng ban: Nguyễn Đình Tuệ

0962611357

ndtue@hungyen.gov.vn

+P.Trưởng ban: Đỗ Xuân Chương

0913031236

dxchuong@hungyen.gov.vn

+Chi cục Văn thư – Lưu trữ

+Chi Cục trưởng: Trương Văn Toàn

0983359563

tvtoan@hungyen.gov.vn

+Phó.CCT: Nguyễn Anh Tuấn

0387243269

natuan@hungyen.gov.vn

+ Trung tâm lưu trữ lịch sử

+Giám đốc: Bùi Thị Thu Hà

 

0974820124

bttha@hungyen.gov.vn

+ P.Giám đốc: Đinh Thị Ngọc Tân

0977696198

dtntan@hungyen.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

 


Tìm kiếm