BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

08/10/2020 00:00

Hòa Bình

+ Địa chỉ: Số 489, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

+ Điện thoại: 0218. 3852 108                                   Fax: 0218. 3857 904

+ Email: sonoivu@hoabinh.gov.vn

+ Website:sonoivu.hoabinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Sở

Điện thoại

cơ quan

Di động

+ Giám đốc: Đặng Mai Sơn

0218.3 852 132

097 811 9299

+ Phó Giám đốc: Bùi Duy Phương

0218.3 854 368

096 634 8886

+ Phó Giám đốc: Phạm Thị Tuyết

0218.3 852 868

091 440 1692

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Tứ

0218.3 857 764

094 625 0436

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

 

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Bùi Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Hương

Phó Chánh Văn phòng: Lý Thị Phượng

 

0218.3 851 913

0218.3 897 996

 

091 507 7470

098 964 9589

097 649 6657

+ Phòng Tổ chức biên chế

Trưởng phòng: Hà Thị Phương Thanh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hảo

 

0218.3 896 220

 

038 588 5895

090 623 0883

+ Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai Phương

Phó Trưởng phòng: Bùi Việt Hà

 

0218.3 897 499

0218.3 897 104

 

091 547 8555

098 627 8688

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Trưởng phòng: Bùi Lê Thanh

 

 

0218.3 828 288

0218.3 852 977

 

091 602 2272

 

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Bùi Thị Hiền

Phó Trưởng phòng: Hoàng Lê Duy

 

0218.3 852 874

 

091 290 3980

096 542 6999

+ Phòng Tôn giáo

Trưởng phòng: Ngô Xuân Thu

Phó Trưởng phòng: Bùi Thành Vân

0218.3 897 668

 

094 264 2666

091 996 9306

+ Thanh tra Sở

Chánh thanh tra: Phạm Thị Vinh Thúy

Phó Chánh thanh tra: Bùi Tiến Đông

 

0218.3 896 020

 

091 4372 797

098 425 9414

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Trưởng ban: Bùi Ngọc Đại

Phó Trưởng ban: Nguyễn Quang Hiếu

 

0218.3 896 222

0218.3 909 968

 

098 810 8207

093 676 2929

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Giám đốc: Phạm Bá Kiên

Phó Giám đốc: Quách Thị Dựng

 

0218.3 852 540

 

096 265 8265

098 617 4366

+ Văn thư

Nguyễn Thúy Ngân

Bùi Thị Sang

 

0218. 3852 108                                  

 

098 846 6778

091 884 4199

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

 

 

Tìm kiếm