BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2000 00:00

Hà Tĩnh

+ Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Công Trứ, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
+ Điện thoại: 0239.3856628           Fax: 0239.3858963
+ Email:  sonoivu@hatinh.gov.vn

+ Website: sonoivu.hatinh.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+Giám đốc: Phan Thị Tố Hoa

0916623223

phanthitohoa.snv@hatinh.gov.vn

+Phó Giám đốc: Mai Trường Sinh

0916.608586

maitruongsinh.snv@hatinh.gov.vn

+Phó Giám đốc: Trần Đình Trung

0913.294576

trandinhtrung.snv@hatinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+P.Chánh Văn phòng: Võ Thị Vinh

 

0931.399499

vothivinh.snv@hatinh.gov.vn

+ Thanh tra

+ Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Thảo

 

0912.656674

 

nguyenvanthao.snv@hatinh.gov.vn

 

+P.Chánh Thanh tra: Đồng Anh Đức

084.4879678

donganhduc.snv@hatinh.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hùng

0983.110833

nguyenthanhhung.snv@hatinh.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ

+P.Trưởng phòng: Trần Thị Kim

0904149666

Tranthikim.snv@hatinh.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Trần Hoài Nam

0912.710878

tranhoainam.snv@hatinh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức

+Trưởng phòng: Cù Huy Cẩm

 

0912.506788

 

cuhuycam.snv@hatinh.gov.vn

 

+P.Trưởng phòng: Phan Quốc Nam

0915.675000

phanquocnam.snv@hatinh.gov.vn

 

+ Ban Tôn giáo

+Trưởng ban: Phan Quốc Khánh

 

0915.657299

 

hunghn.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 

 

+P.Trưởng ban: Bùi Anh Tuấn

0918.277368

buianhtuan.snv@hatinh.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Trưởng ban: Nguyễn Văn Hùng

 

0913.250481

 

nguyenvanhung.snv@hatinh.gov.vn

 

+P.Trưởng ban: Nguyễn Văn Hoài

0915.001776

nguyenvanhoai.snv@hatinh.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

+P.Giám đốc: Bùi Hồng Lĩnh

 

0913.294076

 

buihonglinh.snv@hatinh.gov.vn

 

+P.Giám đốc: Đinh Thị Cẩm Thơ

0912.879398

dinhthicamtho.snv@hatinh.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hà tĩnh

 


Tìm kiếm