BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

01/01/2000 00:00

Hà Giang

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
+ Điện thoại:  02193.864103   Fax: 02193.864103
+ Email: btcnv@hagiang.gov.vn
+ Website: http://snv.hagiang.gov.vn/


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Trưởng Ban: Nguyễn Trung Tài

0219.3866.271/ nttai.btcnv@hagiang.gov. vn

Phó Trưởng Ban Thường trực: Hoàng Hải Lý

0219.3866299/hhly.btcnv@hagiang.gov. vn

Phó Trưởng Ban: Lưu Đình Phát

0219.3867698/ ldphat.btcnv@hagiang.gov. vn

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hiến02193867269/nvhien.btcnv@hagiang.gov. vn

Phó Trưởng Ban: Nguyên Thành Công 

0219.3862447/ntcong. btcnv@hagiang.gov. vn

Các phòng chuyên môn


+ Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Trần Trọng Thủy

Phó Trưởng phòng: Mai Thị Liên

Phó Trưởng phòng: Vũ Anh Dũng


0219.3862.318/ttthuy.snv@hagiang.gov.vn

02193866301/mtlien.btcnv@hagiang.gov. vn 

02193868535/vadung.btcnv@hagiang.gov. vn 

 + Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Dương Văn Tuấn 

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thu Huệ
 

02193862377/dvtuan.btcnv@hagiang.gov. vn  

dtthue.btcnv@hagiang.gov. vn 

+ Phòng Tổ chức cán bộ và Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Phan Anh Hùng

Phó Trưởng phòng: Đặng Thị Lan Hằng

Phó Trưởng phòng: Phạm Đình Thống 


02193868745/pahung.btcnv@hagiang.gov. vn   

02193868745/dtlhang.btcnv@hagiang.gov. vn  

02193867346/pdthong.btcnv@hagiang.gov. vn   

+ Phòng Biên chế - Đào tạo và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Hoàng Văn Thượng

Phó trưởng phòng: Lại Thị Minh Nhâm 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Liên


02193864199/hvthuong.btcnv@hagiang.gov. vn    

0219.3862.111/ltmnham..btcnv@hagiang.gov. vn    

0219.3862079/ntblien.btcnv@hagiang.gov. vn    

 Phòng Tổ chức Đảng - Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên:

Trưởng phòng: Dương Thế Minh

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thúy Nga 

Phó trưởng phòng: Bàn Kim Viện 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Tôn
 


02193867982/dtminh.btcnv@hagiang.gov. vn   

02193868451/ntnga.btcnv@hagiang.gov. vn   

bkvien.btcnv@hagiang.gov. vn  

nvton.btcnv@hagiang.gov. vn   
 Phòng bảo vệ Chính trị nội bộ- Thanh tra

Trưởng phòng: Phạm Văn Dũng

Phó Trưởng phòng:  Trần Thị Thanh Huyền
 

02193867981/pvdung.btcnv@hagiang.gov. vn   

02193868439/ttthuyen.btcnv@hagiang.gov. vn   
 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 

Phó Trưởng ban: lã Thị Như
 
02193887241/ltnhu.cssk


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Hà GiangTìm kiếm