BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

01/01/2000 00:00

Hà Giang

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
+ Điện thoại:  02193.864103   Fax: 02193.864103
+ Email: btcnv@hagiang.gov.vn
+ Website: http://snv.hagiang.gov.vn/


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Trưởng Ban: Nguyễn Trung Tài

0219.3866.271/ nttai.btcnv@hagiang.gov. vn

Phó Trưởng Ban Thường trực: Hoàng Hải Lý

0219.3866299/hhly.btcnv@hagiang.gov. vn

Phó Trưởng Ban: Lưu Đình Phát

0219.3867698/ ldphat.btcnv@hagiang.gov. vn

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hiến02193867269/nvhien.btcnv@hagiang.gov. vn

Phó Trưởng Ban: Nguyên Thành Công 

0219.3862447/ntcong. btcnv@hagiang.gov. vn

Các phòng chuyên môn


+ Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Trần Trọng Thủy

Phó Trưởng phòng: Mai Thị Liên

Phó Trưởng phòng: Vũ Anh Dũng


0219.3862.318/ttthuy.snv@hagiang.gov.vn

02193866301/mtlien.btcnv@hagiang.gov. vn 

02193868535/vadung.btcnv@hagiang.gov. vn 

 + Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Dương Văn Tuấn 

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thu Huệ
 

02193862377/dvtuan.btcnv@hagiang.gov. vn  

dtthue.btcnv@hagiang.gov. vn 

+ Phòng Tổ chức cán bộ và Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Phan Anh Hùng

Phó Trưởng phòng: Đặng Thị Lan Hằng

Phó Trưởng phòng: Phạm Đình Thống 


02193868745/pahung.btcnv@hagiang.gov. vn   

02193868745/dtlhang.btcnv@hagiang.gov. vn  

02193867346/pdthong.btcnv@hagiang.gov. vn   

+ Phòng Biên chế - Đào tạo và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Hoàng Văn Thượng

Phó trưởng phòng: Lại Thị Minh Nhâm 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Liên


02193864199/hvthuong.btcnv@hagiang.gov. vn    

0219.3862.111/ltmnham..btcnv@hagiang.gov. vn    

0219.3862079/ntblien.btcnv@hagiang.gov. vn    

 Phòng Tổ chức Đảng - Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên:

Trưởng phòng: Dương Thế Minh

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thúy Nga 

Phó trưởng phòng: Bàn Kim Viện 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Tôn
 


02193867982/dtminh.btcnv@hagiang.gov. vn   

02193868451/ntnga.btcnv@hagiang.gov. vn   

bkvien.btcnv@hagiang.gov. vn  

nvton.btcnv@hagiang.gov. vn   
 Phòng bảo vệ Chính trị nội bộ- Thanh tra

Trưởng phòng: Phạm Văn Dũng

Phó Trưởng phòng:  Trần Thị Thanh Huyền
 

02193867981/pvdung.btcnv@hagiang.gov. vn   

02193868439/ttthuyen.btcnv@hagiang.gov. vn   
 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 

Phó Trưởng ban: lã Thị Như
 
02193887241/ltnhu.cssk


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Hà GiangTìm kiếm