BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

01/01/2000 00:00

Gia Lai

- Tên đơn vị: Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 0269.3824405                Số Fax: 0269.3871026

- Email: snv@gialai.gov.vn

- Website: http://snv.gialai.gov.vn/


Ban lãnh đạo

Email

Số điện thoại

Cơ quan

- Giám đốc: Huỳnh Văn Tâm

tamhv.snv@gialai.gov.vn

0269.3821897

- Phó Giám đốc: Võ Quốc Hùng

hungvq.snv@gialai.gov.vn

0269.3717410

- Phó Giám đốc: Trần Đại Thắng

thangtd.snv@gialai.gov.vn

0269.3717413

- Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Tôn giáo: Hồ Hải Tần

 

0269.3715156

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

Văn phòng:

- Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Đỗ Duy Nhật

- Phó Chánh Văn phòng:

+ Trương Thị Ngọc Hoa

+ Nguyễn Đình Trúc

 

 

nhatdd.snv@gialai.gov.vn

hoattn.snv@gialai.gov.vn

trucnd.snv@gialai.gov.vn

 

 

0269.3720410

0269.3824405

0269.3824405

Thanh tra:

- Phó Chánh Thanh tra phụ trách: Phạm Trần Anh
- Phó Chánh Thanh tra:
Hoàng Thị Bích Đào

 

anhpt.snv@gialai.gov.vn

 

daohtb.snv@gialai.gov.vn

 

0269.3821898

 

0269.3821898

Phòng Cải cách hành chính:

- Phó Trưởng phòng phụ trách:
Hoàng Minh Tùng

tunghm.snv@gialai.gov.vn

0269.3873655

Phòng Công chức Viên chức:

- Trưởng phòng: Trần Minh Ngọc

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Vĩnh

 

ngoctm.snv@gialai.gov.vn

vinhnt.snv@gialai.gov.vn

 

0269.3720411

0269.3823061

Phòng Tổ chức Biên chế:

- Trưởng phòng: Võ Thành Vân

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Phương

 

vanvt.snv@gialai.gov.vn

phuongnv.snv@gialai.gov.vn

 

0269.3600287

0269.3600287

Phòng Xây dựng chính quyền:

- Phó Trưởng phòng:

+ Phạm Văn Mẫn

+ Nguyễn Hữu Thắng

 

 

manpv.snv@gialai.gov.vn

thangnh.snv@gialai.gov.vn

 

 

0269.3823054

0269.3823054

Ban Tôn giáo:

- Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Nô

 

nonv.btg@gialai.gov.vn

 

0269.2221353

Ban Thi đua Khen thưởng:

- Trưởng ban: Trần Tiến Đức

- Phó Trưởng ban: Lê Hoài Thanh

 

 

thanhlh.btdkt@gialai.gov.vn

 

0269.3608568

0269.3719912

Chi cục Văn thư Lưu trữ:

- Chi cục trưởng: Hồ Văn Trình

 

trinhhv.vtlt@gialai.gov.vn

 

0269.3720415


 
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Gia Lai


 


Tìm kiếm