BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

16/03/2018 16:00

Điện Biên

 

+ Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên số 841, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 17, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

+ Điện thoại: 0215 3825444  Fax: 0215 3825269

+ Email: vpsnvdb@gmail.com

+ Website: http://snv.dienbien.gov.vn/

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ban Giám đốc

Điện thoại cơ quan; Email

Giám đốc: Lê Hữu Khang

0215 3827038

Huukhangsnvdb@gmail.com

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Nam; Kiêm trưởng ban Tôn giáo

0215 3830355

Hoangvannamsnvdb@gmail.com

Phó Giám đốc: Lê Đình Tuyên

0215 3837618

Tuyensnvdb@gmail.com

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh Văn Phòng: Phạm Tiến Mạnh

0215 3831036

Manh.pt.db@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Mai

0215 3825444

Nguyenmaisnv@gmail.com

+ Phòng Công chức, viên chức

 

Trưởng phòng: Trịnh Hoàng Thắng

0215 3825139

Sonoivutinhdienbien@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Liên

0215 3825277

Liensnv@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Mạnh

0215 3833940 Vumanhsnv@gmail.com

+ Phòng Tổ, chức biên chế và TCPCP

 

Trưởng phòng: Bùi Thị Quế Anh

0215 3838386 Queanhsnv@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Phạm Công Doanh

0215 3831127

Doanhsnv@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Phạm Ngọc Khải

0215 3831127

Khaipnsnv@gmail.com

+ Phòng Xây dựng Chính quyền và CTTN

 

Trưởng phòng: Đặng Quang Minh

0215 3832153

Anhbinh3@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Thịnh

0215 382521

Hungthinh.vu@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Loan Văn Toàn

0215 3835338; Loanvantoan@gmail.com

+ Phòng Cải cách hành chính

 

Trưởng phòng: Vũ Minh Hồng

0215 3826652

Hongvm74@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Khánh

0215 3836727

Cchcdienbien@yahoo.com.vn

+ Thanh Tra sở

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Châu

0215 3827403

Thanhtrasnvdb@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Mạnh Hùng

0215 3836880

Thanhtrasnvdb@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Đình Trung

0215 3836880

Thanhtrasnvdb@gmail.com

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 

Phó trưởng ban Thường trực: Nguyễn Thị Hoa

0215 3831399

Hieuthao2003@gmail.com

Phó trưởng ban: Lò Văn Phong

0215 3836909

Lovanphong02@gmail.com

Phó Trưởng ban: Trần Văn Dũng

0215 3839998

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

 

Phó Trưởng ban Thường trực: Trần Đại Nghĩa

0215 3736879 Nghia_db12006@yahoo.com.vn

Phó Trưởng ban: Đặng Hồng Hưởng

0215 3737169

Danghonghuong2013@gmail.com

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Ngoan

0215 3824177

Ngoanduan@gmail.com

Phó Chi cục trưởng: Trần Thị Hoa

0215 3829034

Tranhoasnv@gmail.com

Phó Chi cục trưởng: Hà Thị Thanh Thủy

0215 3737866

Hathithanhtuydb@gmail.com

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

 


 

Tìm kiếm