BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Đăk Lắk

01/01/2000 00:00

Đăk Lắk

 

 + Tên cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk

+ Địa chỉ: Số 10 Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

+ Điện thoại: 0262.8555553 Fax: (0)

+ Email: sonoivu@noivu.daklak.gov.vn

+ Website: https://sonoivu.daklak.gov.vn/

 

Lãnh đạo Sở

Email/

ĐT cơ quan

+ Giám đốc: Bạch Văn Mạnh

0262.8550555

+ Phó Giám đốc: Hoàng Mạnh Hùng

0262.3911699

+ Phó Giám đốc, kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng: Phạm Phú Lộc

 

0262.3914200

+ Phó Giám đốc: Y Mơ Mlô

0262.8558559

Các đơn vị thuộc, trực thuộc

 

Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Lê Quang Đương

+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Long

 

0262.3850951

0262.3816901

Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra: Lê Trần Vinh

+ Phó Chánh Thanh tra: Ngô Thị Lệ Thu

 

0262.8555.551

0262.3850.955

 

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ:

+ Trưởng phòng: Trần Công Lộc

+ Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Thu

 

0262.3850.831

0262.3850.831

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên:

+ Trưởng phòng: Phan Ngọc Càng

+ Phó Trưởng phòng: Lê Xuân Chiến

 

0262.3850.830

0262.3850.830

Phòng Cải cách hành chính và văn thư lưu trữ:

+ Trưởng phòng: Lê Ngọc Anh

+ Phó Trưởng phòng: Nay Hà

 

0262.3855541

0262.3855541

Phòng Công chức, viên chức:

 

0262.8557559

+ Trưởng phòng: Phạm Xuân Dũng

+ Phó Trưởng phòng: Võ Văn Hùng

0262.3813583

+ Phó Trưởng phòng: Đặng Xuân Hiệp

0262.3813583

Ban Thi đua - Khen thưởng:

 

0262.3914200

+ Trưởng ban: Phạm Phú Lộc

+ Phó Trưởng ban: Y Sư Niê

0262.3842563

Ban Tôn giáo:

 

0262.3852408

+ Trưởng ban: Đặng Tuấn Cường

+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Tứ

0262.3855034

+ Phó Trưởng ban: H Ly Na Niê

0262.3919779

Trung tâm Lưu trữ lịch sử:

 

0262.3912656

+ Giám đốc: Hà Văn Vương

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Đạt

0262.3844124

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk gửi Bộ Nội vụ tổng hợp./.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm