BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

01/01/2000 00:00

Cao Bằng

+ Địa chỉ: Số 34, phố Đàm Quang Trung, Thị Xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.
+ Điện thoại:     0206.3852422              Fax: 0206.3855849
+ Email:  sonoivu@caobang.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.caobang.gov.vn/ 


Ban lãnh đạo

ĐT cơ quan/Email

+ Giám đốc: Đồng Thị Kiều Oanh

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Định

+ Phó Giám đốc: Nông Hoa Thương

0206.3852795

0206.3853800

0206.3852812

+ Văn phòng Sở

Phó Chánh Văn phòng (phụ trách): Phạm Thị Mai Liên

Phó Chánh Văn phòng: Bế Cao Kiên

 

0206.3856016

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Ngân Ngọc Hiếu
Phó Chánh thanh tra: Trần Lương Nguyệt


0206.3855552

+ Phòng Xây dựng Chính quyền và công tac thanh niên:

Trưởng phòng: Bế Ngọc Duy
Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Ái Ly

 
0206.3752188
0206.3858280

+ Phòng công chức, viên chức

Trưởng phòng: Phan Văn Dựng
Phó Trưởng phòng: Lý Thị Hường

 

0206.3852589
0206.3855873

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ:

Phó Trưởng phòng: Tô Vũ Biên

 


0206.3852599

 + Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Dương Kiều

 
0206.3852266

+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng phòng Hành chính: Nông Thị Thúy Ngà
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ: Dương Đại Thắng


0206.3882186
0206.3953422

+ Ban Thi Đua - Khen thưởng

Trưởng ban: Lê Văn Miều
Phó Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Anh


0206.3953423
0206.3855089

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi Cục trưởng: Hà Văn Vui
Phó Chi Cục trưởng: Nguyễn Thị Lan
Phó Chi Cục trưởng: Đào Ngọc Thắng
Phó Giám đốc TT Lưu trữ lịch sử: Lê Thị Hằng

 
0206.3857704
0206.3959885
0206.3959885
0206.3952688


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

 

Tìm kiếm