BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

15/03/2018 15:00

- Địa chỉ: Đường 6/1, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Số Fax: 02713.881.441

- Số máy trực trong và ngoài giờ hành chính: 02713.501.399

- Website: sonoivubinhphuoc.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Bình Phước
Tìm kiếm