BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

01/01/2000 00:00

 

- Tên cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

- Địa chỉ: Số 09, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 0222 3823 064    
- Email: snv@bacninh.gov.vn
- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ: https://snv.bacninh.gov.vn

Tên phòng, ban, đơn vị

Điện thoại cơ quan

Điện thoại

di động

Email

 

I. Lãnh đạo Sở

 - Giám đốc: Nguyễn Trọng Tân

0222 3852 838

0913 390 837

nttan.snv@bacninh.gov.vn

 - Phó Giám đốc: Đỗ Thanh Quang

0222 3822 385

0988 627 999

dtquang.snv@bacninh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thịnh

0222 3875 858

0982 436 719

nnthinh.snv@bacninh.gov.vn

II. Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, đơn vị)

 Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Sơn

- Phó Chánh Văn phòng:

+ Nguyễn Đình Thông

+ Nguyễn Thế Tuấn

 

0222 3823 064

 

0222 3874 555

0222 3874 555

 

0987 327 999

 

0949 876 668

0912 436 757

 

ntson.snv@bacninh.gov.vn

 

ndthong.snv@bacninh.gov.vn

nttuan.snv@bacninh.gov.vn

 Phòng Công chức, viên chức

- Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Đạt

- Phó Trưởng phòng:

+ Lê Tiến Toàn

+ Nguyễn Thị Thanh Dung

 

0222 3821 753

 

0222 3821 753

0222 3821 753

 

0912 533 888

 

0912 650 570

0948 508 666

 

ntdat.snv@bacninh.gov.vn

 

lttoan.snv@bacninh.gov.vn

nttdung.snv@bacninh.gov.vn

 Phòng Tổ chức Bộ máy và Cải cách hành chính

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoài Linh

- Phó Trưởng phòng:

+ Lê Đăng Chính

 

 

0222 3870 767

 

 

 

0975 608 669

 

0982 160 104

 

nthlinh.snv@bacninh.gov.vn

 

ldchinh.snv@bacninh.gov.vn

 Thanh tra

- Phó chánh Thanh tra:

+ Nguyễn Thị Huế (Phụ trách phòng)

+ Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

 

0222 3854 289

0222 3854 289

 

 

0984 975 879

0911 741 666

 

 

nthue.snv@bacninh.gov.vn

ntttam.snv@bacninh.gov.vn

 Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên

- Trưởng phòng: Đỗ Thị Kim Thoa

- Phó Trưởng phòng:

+ Vũ Vân Anh

+ Nguyễn Văn Phúc

 

 

0222 3823 263

 

0222 3822 386

0222 3822 386

 

 

0948 575 688

 

0948 130 669

0967 686 282

 

 

dtkthoa.snv@bacninh.gov.vn

 

vvanh.snv@bacninh.gov.vn

nvphuc.snv@bacninh.gov.vn

 Ban Thi đua – Khen thưởng

- Trưởng ban: Nguyễn Thị Nhật Hạ

 

0222 3822 596

 

0838 869 999

 

ntnha.snv@bacninh.gov.vn

 Ban Tôn giáo

- Quyền Trưởng ban: Chu Quang Hảo

- Phó Trưởng ban:

+ Nguyễn Ngọc Toản

+ Nguyễn Thị Thái

 

0222 3854 599

 

0222 3822 889

0222 3822 889

 

0917 632 699

 

0963 919 292

0904 199 908

 

cqhao.snv@bacninh.gov.vn

 

nntoan.snv@bacninh.gov.vn

ntthai.snv@bacninh.gov.vn

 Trung tâm Lưu trữ lịch sử

- Giám đốc: Vũ Thanh Hải

- Phó Giám đốc:

+ Dương Thành Trung

+ Nguyễn Thị Việt Hà

 

0222 3874 996

 

0222 3821 690

0222 3874 995

 

0912 222 189

 

0982 790 191

0974 061 979

 

vthai.snv@bacninh.gov.vn

 

dttrung.snv@bacninh.gov.vn

ntvha.snv@bacninh.gov.vn

 

Tìm kiếm