Quyết định số 130-QĐ/BCSĐ ngày 04 tháng 06 năm 2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thành lập Tổ biên tập Chuyên mục "Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

15:53 06/06/2018

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Tin khác