Quyết định số 116/QĐ-BCSĐ ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về việc Thành lập Bộ phận giúp việc về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16:52 31/05/2018

Xem toàn văn Quyết định số 116/QĐ-BCSĐ: Tại đây

Tin khác