Nghị quyết số 269-NQ/BCSĐ, ngày 18/11/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

15:55 19/11/2020

Xem toàn văn Nghị quyết số 269-NQ/BCSĐ trong file đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Nghị quyết số 269-NQ/BCSĐ Tải về

Tin khác