Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ ngày 28/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

09:20 01/08/2022

File đính kèm.

Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ: Tải về

Tin khác