Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

17:23 24/04/2019

Ngày 12/4/2019, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 61-CV/BCSĐ về việc triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.
Xem toàn văn Công văn số 61-CV/BCSĐ và Kế hoạch số 205-KH/BTCTW: Tại đây

Tin khác