Kế hoạch số 98-KH/BCSĐ ngày 15/5/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020

10:24 21/05/2020

Xem toàn văn Kế hoạch số 98-KH/BCSĐ, tại File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Kế hoạch số 98-KH/BCSĐ Tải về

Tin khác