Kế hoạch số 73-KH/BCSĐ ngày 09/5/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019

14:34 10/05/2019

Xem toàn văn Kế hoạch số 73-KH/BCSĐ: Tại đây

Tin khác