Kế hoạch số 66-KH/BCSĐ ngày 04/5/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)

13:13 09/05/2019

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Tin khác