Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

09:01 28/02/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Kế hoạch số 369-KH/BTGTW tại đây Tải về

Tin khác