Kế hoạch số 33-KH/ĐUBNV ngày 10/02/2020 của Đảng ủy Bộ Nội vụ tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Nội vụ, Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội XIII của Đảng

16:54 26/02/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Kế hoạch số 33-KH/ĐUBNV: Tại đây Tải về

Tin khác