Kế hoạch số 30-KH/BCSĐ ngày 05/02/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

10:10 03/03/2021

Xem toàn văn Kế hoạch số 30-KH/BCSĐ trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Kế hoạch số 30 Tải về

Tin khác