Kế hoạch số 2835/KH-BNV ngày 26/6/2019 của Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ

11:14 28/06/2019

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Tin khác